Działamy

REGULAMIN ZWIEDZANIA
Muzeum „Zamku w Chudowie”
na czas epidemii COVID – 19

1. Pracownicy Muzeum „Zamku w Chudowie” obsługujący Zwiedzających wyposażeni są w przyłbice i rękawice ochronne oraz środek dezynfekcyjny.

2. Przy wejściu dostępny jest płyn dezynfekcyjny do obowiązkowego użytku przez wszystkich Zwiedzających. Zgodnie z obowiązującymi przepisami – Zwiedzający przebywający na terenie obiektu mają obowiązek zasłaniania ust i nosa oraz obowiązkowo używać środków dezynfekcyjnych.

3. Przedmioty, które mogą być dotykane przez Zwiedzających (klamki, poręcze) są regularnie dezynfekowane przez pracowników obiektu.

4. Obiekt udostępniany jest tylko do zwiedzania indywidualnego (zawieszone jest zwiedzanie grupowe oraz obsługa przewodnicka).

5. Liczba zwiedzających jest ograniczona. Na każdej z kondygnacji Muzeum, na klatkach schodowych oraz w punkcie sprzedaży jednocześnie może się znajdować nie więcej, niż 3 osoby. Na „dziedzińcu” zamku może przebywać łącznie nie więcej niż 20 osób.

6. W całym obiekcie obowiązuje nakaz unikania bezpośredniego kontaktu z innymi osobami (Zwiedzającymi, pracownikami) i zachowania bezpiecznego dystansu 2 metrów.