e-Dzieje Zamku w Chudowie – 10 e-spotkań z #Dziedzictwem

Zapraszamy do zapoznania się z filmami na temat historii zamku w Chudowie, zrealizowanych w ramach projektu „e-Dzieje Zamku w Chudowie – 10 e-spotkań z Dziedzictwem”.

Partner medialny:

1. Czym jest zamek

2. Gródki stożkowate

3. Ogrzewanie na zamku

4. Kafle na zamku w Chudowie

5. Zamek po XIX-wiecznej przebudowie

6. Zwiedzanie zamku w Chudowie (cz. 1)

7. Zwiedzanie zamku w Chudowie (cz. 2)

8. Rekonstrukcja zamku w Chudowie

9. Badania archeologiczne na zamku w Chudowie

10. Późnośredniowieczne i renesansowe siedziby pańskie na przykładzie Chudowa