Fundacja

W roku 1995 powołana została Fundacja „Zamek Chudów”. Od tego samego roku w każde lato organizowane były obozy dla wolontariuszy, podczas których udało się uporządkować ruiny zamku oraz ich otoczenie.

Po przejęciu obiektu w roku 1999 fundacja zaczęła prowadzić prace rekonstrukcyjne i wykopaliskowe. Do 2004 roku odbudowano i zadaszono zamkową wieżę, w której obecnie mieści się muzeum zamku w Chudowie, prezentujące zabytki pozyskane podczas badań archeologicznych obiektu. Podniesiono również mury wokół dziedzińca.

Fundacja zrealizowała liczne także badania archiwalne, w efekcie których nakładem prowadzonego przez fundację wydawnictwa ukazały się publikacje dotyczące historii zamku.

Począwszy od roku 1996 na terenie zamku organizowane są plenerowe imprezy kulturalne (Spotkania na Zamku w Chudowie), obejmujące wydarzenia rekonstrukcyjne, inscenizacje historyczne, koncerty i inne. Wizytówką i najstarszym elementem Spotkań jest sierpniowy Jarmark Średniowieczny.

w 2020 roku Fundacja „Zamek Chudów” – jako jedyna polska organizacja – przyjęto została do International National Trust Organisation.